Vi genomför målgruppsundersökningar och utvärderingar där våra uppdragsgivare vill nå en djupare och bredare kunskap om företeelser och kunder.

Grunden i vårt arbete är det etnografiska hantverket. Med hjälp av det kan vi förstå människors beteenden på djupet och sätta dem i relation till den kulturkontext som de ingår i.

För alla våra uppdrag strävar vi efter att leverera pedagogiska och handlingsinriktade underlag som inte blir “hyllvärmare” utan verkligen används för att skapa värde för våra kunder och en bättre vardag för målgruppen.

Kunder

210909_kunder