Splitvision Research är ett etnografiskt undersökningsföretag och vi som arbetar i företaget är utbildade socialantropologer och/eller etnologer. Centralt i alla våra uppdrag är att vi brinner för att förstå människors beteenden och hur tjänster och produkter påverkar deras vardag.

Vi är ett oberoende konsultföretag som inte ingår i någon större koncern. Företaget startade 2001 och vi är ett av de företag i Sverige som har arbetet längst med etnografiska undersökningar.

Vi genomför uppdrag inom ett mycket brett område. Exempelvis har vi genomfört utvärderingar av insatser och projekt och undersökningar kring allt från integrationsinsatser, cykelbeteende till utveckling av varumärken som Bolibompa och dess webbplats.

Följande områden har varit något mer dominerande bland våra uppdrag. Det gäller utvärderingar och undersökningar som berör:

  • Arbetsmarknad och vuxenutbildning
  • Immigranter, nyanlända och integration
  • Barn, ungdomar och familj
  • Hälsa, SRHR och social hållbarhet