Splitvision Research är ett etnografiskt undersökningsföretag och vi som arbetar i företaget är utbildade socialantropologer och/eller etnologer. Centralt i alla våra uppdrag är att vi brinner för att förstå människors beteenden och hur tjänster och produkter påverkar deras vardag.

Vi är ett oberoende konsultföretag som inte ingår i någon större koncern. Företaget startade 2001 och vi är ett av de företag i Sverige som har arbetet längst med etnografiska undersökningar.

Vi har genomfört uppdrag inom ett mycket brett område. Exempel på uppdrag och undersökningar som vi har genomfört är:

  • Intervjuer med barn och vuxna vid produktutveckling av en bilbarnstol
  • Intervjuer med barn och föräldrar vid utveckling av varumärken, som exempelvis Bolibompa och Bolibompas webbplats
  • Undersökningar kring cykelbeteende
  • Undersökningar kring nyttjande av bibliotek och bibliotekets tjänster
  • Undersökningar och utvärderingar om insatser, kunskaper och beteenden inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
  • Utvärderingar av frivilligorganisationers behov och drivkrafter för samverkan runt SRHR
  • Undersökning i syfte att ta reda på vad som är kvalitet vid vägledning för sökande inom vuxenutbildning
  • Undersökning och beslutsstöd runt IT-användning och systemkrav
  • ESF-utvärderingar (Europeiska Socialfonden och Integrationsfonden)