Oavsett om din målgrupp är användare av ett system eller en produkt, potentiella kunder eller medlemmar i en organisation kan vi ta reda på vad din målgrupp har för behov och drivkrafter.

Genom att lära känna din målgrupp på djupet kan du lättare ringa in vad som är värt att satsa på i form av erbjudanden, design, marknadsföring eller medlemsnytta.

Ett etnografiskt perspektiv kan identifiera och definiera behov

I den fördjupade målgruppsanalysen borrar vi lite djupare än traditionella marknads- och målgruppsundersökningar. I egenskap av etnologer och antropologer kan vi, med hjälp av etnografisk metodik, ge dig unika kunskaper om din målgrupp.

Vi anpassar alltid insamlingsmetod till varje unik undersökning, men det som är centralt i vårt arbete är att vi alltid har ett etnografiskt perspektiv i analysarbetet. Insamlingsmetoder vi använder är bland annat:

 • Djupintervjuer
 • Etnografiska samtal
 • Gruppintervjuer
 • Deltagande observationer

Fördjupade målgruppsundersökningar – goda exempel

Några exempel på fördjupade målgruppsundersökningar som vi har genomfört:

 • Röster från immigranter i Norden: Om att bli en del av samhället
    – Nordens välfärdscenter
 • Bolibompawebben – SVT
 • Varumärkesundersökning SVT Barn – SVT
 • Produktutveckling bilbarnstol – Minno
 • Etnografisk målgruppsundersökning av göteborgarnas behov och önskemål   av folkbibliotekens tillgänglighet –Göteborgs kulturförvaltning
 • Kvalitet vid vägledning – Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborgs Stad
 • Trygghet och säkerhet för cyklister – Trafikkontoret i Göteborg