Information till dig som ska bli intervjuad:

Ditt svar kommer inte att kopplas till dig som person (om vi inte kommer överens om någonting annat). Du behöver inte förbereda dig inför intervjun. Vi hanterar alltid resultatet från intervjuerna med respekt, ansvarsfullhet och ärlighet.

Vi presenterar alltid vem som är vår uppdragsgivare och varför intervjun genomförs. Vi går igenom hur resultatet från intervjun kommer att användas. Om du före eller efter intervjun har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta oss via telefon eller e-post.

Våra intervjuer kan genomföras som:

Enskild intervju/djupintervju
Vi genomför nästan alltid våra intervjuer utifrån teman (ämnesområden) som vi samtalar fritt runt, så kallade semistrukturerade intervjuer. Du kan under intervjun få göra övningar och samtala fritt utifrån olika typer av material, så kallat “triggermaterial”.

Intervjun brukar ta mellan 30–90 minuter.

Gruppintervju/fokusgrupp
En gruppintervju eller fokusgrupp innebär att du blir intervjuad i grupp, exempelvis tillsammans med dina klasskamrater eller arbetskamrater.

Intervjun brukar ta mellan 30–90 minuter.

Telefonintervju
En telefonintervju innebär att vi gör intervjun över telefon.
Intervjun brukar ta mellan 5–30 minuter.

Digital intervju
En digital intervju innebär att intervjun genomförs i ett videomöte, exempelvis via Zoom eller Teams. Intervjun brukar ta mellan 20–45 minuter.