Vi genomför utbildningar och seminarier med fokus på etnografisk metodik. Just nu erbjuder vi följande utbildningar:

Etnografi – en introduktion (1 dag)

Under denna dag får du en introduktion till det etnografiska arbetet.

Du får:

 • lära dig grunderna i vad etnografi är
 • en överblick över de metoder som kan användas
 • lära dig hur en etnografisk undersökning läggs upp och varför
 • lära dig vad du bör tänka på vid beställning av etnografiska undersökningar.

Utbildningen vänder sig till dig som funderar på att börja arbeta med etnografi, men även till dig som vill veta mer för att exempelvis bättre kunna samverka eller beställa uppdrag som har inslag av etnografi. Du kanske arbetar som beställare, projektledare, produktutvecklare eller verksamhetsutvecklare och kommer i kontakt med etnografi i samband med service- eller tjänstedesign.

Utbildningen genomförs följande datum:

 • Nya utbildningstillfällen kommer att läggas ut snart.

Kostnad: 5 000 SEK (exklusive moms)

Ingår: Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår.

Vill du anmäla dig eller har du frågor? Kontakta: nancy@splitvisionresearch.se 

Vid anmälan, glöm inte att skriva:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • namn och datum på utbildning du önskar gå
 • faktureringsuppgifter

Anmälan är bindande. Utbildningsavgiften faktureras i förskott. Avgiften ska vara oss tillhanda mot faktura 30 dagar netto. Sker avbokning senast fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor före utbildningens start sker ingen återbetalning. Däremot går det att överlåta din plats till en kollega. Avbokning skall alltid ske skriftligen.

——————

Etnografiskt fältarbete, steg 1 (1-2 dagar)

Under utbildningen lär du dig grunderna för etnografiskt fältarbete. Utbildningen är uppdelad i två delar:

 • Dag 1: Teori
 • Dag 2: Praktisk tillämpning

Det går bra att enbart delta i den teoretiska delen av utbildningen alternativt att delta båda dagarna (teori och praktik).

Mer om utbildningens innehåll

Dag 1 (Teori): 

 • Genomgång av hur du planerar en etnografisk undersökning
 • Presentation av de olika etnografiska metoderna och vad som skiljer de olika metoderna åt
 • Genomgång av hur du gör en etnografisk analys.

Dag 2 (Praktik):

Under den andra dagen får du möjlighet att öva praktisk tillämpning i etnografiskt fältarbete. Du får pröva på att genomföra deltagande observationer och etnografiska samtal.

Utbildningen vänder sig till dig som har ingen eller viss erfarenhet av att arbeta med kvalitativa undersökningar. Har du tidigare arbetat med etnografiska metoder och önskar förfina din teknik, rekommenderar vi istället vår fördjupade utbildning i etnografiskt fältarbete (steg 2).

Utbildningen genomförs följande datum:

 • Nya utbildningstillfällen kommer att läggas ut snart.

Kostnad: 12 000 SEK (exklusive moms)
Enbart dag 1: 7 000 SEK (exklusive moms)

Ingår: Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår.

Vill du anmäla dig eller har du frågor? Kontakta: nancy@splitvisionresearch.se 

Vid anmälan, glöm inte att skriva:

 • namn
 • kontaktuppgifter
 • namn och datum på utbildningen du vill gå
 • faktureringsuppgifter

Anmälan är bindande. Utbildningsavgiften faktureras i förskott. Avgiften ska vara oss tillhanda mot faktura 30 dagar netto. Sker avbokning senast fyra veckor före start återbetalas 50 %. Vid avbokning senare än fyra veckor före utbildningens start sker ingen återbetalning. Däremot går det att överlåta din plats till en kollega. Avbokning skall alltid ske skriftligen.