Omöta behov

Det är intressant att reflektera över hur människor hittar kreativa lösningar på vardagsproblem (workarounds) när tingen inte är optimala för deras behov. Med andra ord det som vi antropologer kallar för omötta behov. I bilden nedan har plattången kompletterats med en timer och en sten för att förhindra brännmärken och överhettning.

Enligt wikipedia används termen workaround företrädesvis i programmeringssammanhang och innebär att man kringgår ett problem i ett system. En workaround är i normalfallet en tillfällig lösning som indikerar att en mer strukturerad lösning på problemet kommer att behöva tas fram.img_7292

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s