Omöta behov

Det är intressant att reflektera över hur människor hittar kreativa lösningar på vardagsproblem (workarounds) när tingen inte är optimala för deras behov. Med andra ord det som vi antropologer kallar för omötta behov. I bilden nedan har plattången kompletterats med en timer och en sten för att förhindra brännmärken och överhettning.

Enligt wikipedia används termen workaround företrädesvis i programmeringssammanhang och innebär att man kringgår ett problem i ett system. En workaround är i normalfallet en tillfällig lösning som indikerar att en mer strukturerad lösning på problemet kommer att behöva tas fram.img_7292